História merania času v kaštieli v Budimíri

07. 02. 2022 | 11:02

V obci Budimír neďaleko Košíc sa nachádza zaujímavý kaštieľ a v ňom zaujímavá expozícia.

V súčasnosti je v kaštieli stála Expozícia historických hodín s vybranou kolekciou exponátov hodín zo zbierkových fondov Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach. Táto expozícia je zameraná na históriu merania času a sú v nej zastúpené hodiny vežové, nástenné, rámové, vreckové, ako aj rôzne typy stolných hodín. Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí kolekcia vreckových hodín zo 17. a 18. storočia.

Expozícia je inštalovaná v pôvodnom reprezentačnom máshauze kaštieľa so zachovanou empírovou výzdobou stropu. Návštevníka zaujme doplnenie expozície dobovým mobiliárom, obrazmi a bytovými doplnkami, ktorý dotvára celkovú predstavu o bytovej kultúre 19. storočia.

Budovu kaštieľa postavili v druhej tretine 18. storočia ako klasicistickú tereziánsku stavbu s neskoršími vnútornými úpravami z roku 1812. Dvojpodlažná trojtaktová budova zaujme najmä trojhranným štítom s architektonicky cenným plastickým erbom. Budova kaštieľa je vsadená do francúzskeho parku s oplotením v klasicistickom slohu. Kaštieľ pôvodne slúžil ako panské sídlo najmä vetve rodiny Ujházyovcov.

Objekt mal do roku 1985 niekoľkých majiteľov, časť slúžila Technickému múzeu ako depozitár, časť miestnej škole. Rekonštrukcia objektu, vrátane parkových úprav, trvala päť rokov a kaštieľ bol verejnosti sprístupnený v roku 1990, kedy bola verejnosti sprístupnená prvá múzejná expozícia.

Kaštieľ v Budimíre je vyhľadávaným miestom konania rozmanitých podujatí a aktivít múzejného charakteru. Pravidelne sú vystavované diela súčasného výtvarného umenia a fotografie.

Atraktívne prostredie kaštieľa, jeho interiéry i francúzsky park, ale najmä aktuálne expozično-výstavné podujatia, sú dobrým predpokladom pre kultúrne vyžitie i oddych počas jeho návštevy.

V obci Budimír sa nachádza ešte jeden, starší kaštieľ. Tak si ich nepomýľte. :)

Ak sa budete chcieť zdržať dlhšie, môžete prípadne využiť miestne ubytovanie.

Autor: Admin Administrátor