Nie je preklad ako preklad

04. 07. 2017 | 08:07

Rovnako ako v každej inej profesii, aj v oblasti prekladateľského remesla nachádzame rôzne úrovne kvality. Na prvý pohľad sa taký preklad zdá byť len jednoduchou zábavkou. Pár ročníkov angličtiny, dovolenka v zahraničí a s pomocou prekladača sme raz dva hotoví.

Ale tak to určite nie je a radšej sa o tom nechcite presvedčiť. V r. 2007 vraj vďaka chybe v preklade softvéru zomreli vo Francúzsku štyria pacienti, pretože im nadávkovali vysoké dávky röntgenu. Nie vždy musí ísť o takúto drámu, ale stačí, ak vás zlý preklad pripraví o robotu v zahraničí alebo skomplikuje žiadosť o prechodný pobyt.

Skutočne kvalitný preklad si vyžaduje oveľa viac. Základom je samozrejme dobrá gramatická znalosť obidvoch jazykov, s ktorými pracujete. Ale okrem toho musí prekladateľ poznať problematiku predlohy. Tzn. rôzne špeciálne výrazy, frázy, prípadne historické pozadie, tradície a iné. A mal by byť dobrý štylista. Čo na tom, že on sám rozumie pôvodnému textu, ak ho nevie zrozumiteľne posunúť ďalej konečnému užívateľovi.

Pôvodný jazyk môže mať inú skladbu viet ako ten konečný. Poetické a alegorické väzby sa nedajú prekladať doslovne. Určité slová v rôznych kontextoch môžu mať celkom iný význam. A na to všetko musí skúsený prekladateľ pamätať. Ak sa jedná o umelecký text, tam je situácia ešte zložitejšia. Tam musí mať prekladateľ ešte o „koliesko“ navyše. Na ňom bude záležať, či bude kniha chytľavá a čitateľ ju zhltne na jeden raz alebo ju po dvoch stranách beznádeje odloží. Preklady úradných dokumentov si zasa vyžadujú znalosť celej škály pravidiel a nariadení, aby konečný dokument bol uznaný za právoplatný a mal patričnú formu.

Jedno múdre príslovie hovorí, že „učený z neba nespadol“. A kvalitný prekladateľ tiež nie. Ale ak takého nájdete, radšej zverte preklad jemu ako pánu Googlovi.

Autor: Admin Administrátor